Ny dokumentär: Högt uppsatt försvarschef sålde sin sambo

27 oktober 2022 - Senast uppdaterad 12 februari 2024

Att Sverige har ett pålitligt och starkt försvar har aldrig varit viktigare. Trots detta kan Podme Dokumentär i ”Försvarschefen som sålde sin sambo” nu berätta detaljerna i den häpnadsväckande historien om den högt uppsatta försvarschefen som sålde sin sambo till andra män och som genom sitt agerande utsatte både sig själv och rikets säkerhet för stora risker. Och trots att Försvarsmakten missat att man haft en högt uppsatt chef som under flera års tid bedrivit koppleriverksamhet – många gånger på arbetstid – vill myndigheten fortfarande inte ge svar på om man sett över sina säkerhetsrutiner för att undvika att något liknande händer igen.

2019 dömdes mannen, som haft flera höga befattningar inom Försvarsmakten och den svenska säkerhetsapparaten, till tio månaders fängelse för koppleri. Då hade han under flera års tid sålt sin sambo till en lång rad sexköpare. Koppleriverksamheten bedrevs både på mannens fritid, under arbetstid och vid tillfällen då han varit på tjänsteresor.

I dokumentären kan man höra hur den tidigare säpochefen Klas Friberg i anslutning till en pressträff 2019, får en fråga om huruvida det finns några risker med det sätt på vilket mannen levt. Han pekar då på att ett sådant privatliv innebär en reell risk för att utsättas för utpressning och manipulation av främmande makt, till exempel Ryssland, i syfte att rekrytera agenter. Mannen har haft den högsta nivån av säkerhetsklassning och jobbat med frågor som rör landets säkerhet. Samtidigt har flera av sexköparna känt till både hans identitet och vad han arbetade med. En rekrytering av mannen av främmande makt hade inneburit en stor säkerhetsrisk för Sverige.

Att man haft en högt uppsatt person i organisationen som ägnat sig åt koppleriverksamhet är inget som Försvarsmaktens egna kontroller och prövningar fångat upp. Säkerhetsexperten Dick Malmlund pekar i dokumentären på att det är anmärkningsvärt att Försvarsmakten inte heller agerade och vidare utredde mannen efter att man fått kännedom om brottsmisstankar.

Trots de säkerhetsrisker försvarschefens agerande skulle kunnat utgöra har Försvarsmakten hittills lagt locket på. Under den ett år långa kartläggningen av fallet har man inte velat svara på frågor om hur myndighetens egna säkerhetsgenomlysningar kunnat missa att försvarschefen ägnat sig åt brottslig verksamhet. Inte heller vad, och om, man gjort några förändringar i sina rutiner för att undvika att en liknande potentiell exponering mot främmande makt ska kunna hända igen.

-          Den här mannen hade Sveriges högsta nivå av säkerhetsklassning, men trots det har Försvarsmaktens egna kontroller inte plockat upp att han ägnat sig åt kriminell verksamhet på arbetstid. En av experterna i dokumentären säger att vi ska tacka vår lyckliga stjärna att inte Ryssland fick nys om detta, för det hade kunnat resultera i minst sagt stora risker för Sveriges säkerhet. Knäckfrågan är ju om det går det att lita på att Försvarsmaktens interna säkerhetsrutiner inte brister igen. Men det vet vi inte, eftersom Försvarsmakten vägrar svara på frågor, säger Emilia Melgar Arnheim, dokumentärchef på Podme och exekutiv producent för dokumentären.

Dokumentären är gjord av Jonas Tornberg och Emilia Melgar Arnheim och finns att lyssna på här.

Kontakter

Emilia Melgar Arnheim